Polityka Prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Sklep internetowy https://mrmrssleep.pl/ i w jaki sposób może je wykorzystywać?

 

Sklep internetowy https://mrmrssleep.pl/ będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych, niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi, etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera, analizy naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia, czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenie zbiorczych raportów (ogólnych zestawień tematycznych), które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników sklepu). Okazjonalnie witryna https://mrmrssleep.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Pliki „cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna https://mrmrssleep.pl/ wykorzystuje „cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych Klientów oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów).

 

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień realizowanych na stronach https://mrmrssleep.pl/?

 

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularz ten pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

 

Zabezpieczenia

 

Sklep internetowy https://mrmrssleep.pl/ zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu https://mrmrssleep.pl/ na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

 

Kontakt

 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nimi kontaktów, proszeni są o wysyłanie uwag pod adres:

Pracownia Twórcza Agnieszka Has
Źródlana 26
04-776 Warszawa,

bądź też mailowo na adres contact@mrmrssleep.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu w zakładce: https://mrmrssleep.pl/kontakt/.