Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli: Paulina Rek-Gromulska, Kazikowskiego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 822-217-49-28, adres poczty elektronicznej: contact@mrmrssleep.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 608220955 (opłata standardowa wg właściwego operatora).
Dbamy o przekazane nam dane osobowe i zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń znajdą Państwo w niniejszej Polityce Prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

  • Chcemy wskazać, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo:
  • do dostępu do treści swoich danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do poprawiania danych,
  • do sprostowania danych,
  • do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
  • do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego- mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane z naruszeniem prawa).
Z tego względu poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Państwa prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

 

Zamówienia

 

Dokonując zamówienia należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Tymi danymi są: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku dokonywania zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy także dane: nazwa firmy, siedziba firmy, numer NIP. W każdym przypadku podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu- realizacji zamówienia, a także w celu wystawienia faktury, w celach statystycznych i archiwalnych.

Możemy przekazać otrzymane dane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówienia. Dane potrzebne do wystawienia faktury mogą być przekazane firmie księgowej dokonującej dla nas rozliczeń.

Będziemy przetwarzać dane otrzymane podczas dokonanego zamówienia do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane potrzebne do wystawienia faktury będziemy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub archiwalnych.

W stosunku do tych danych przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych jednak tylko do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

 

Konto Klienta w Sklepie internetowym:

 

Zakładając Konto Klient przekazuje nam swoje dane podane w formularzu. W ramach samego Konta Klient może przekazać nam swoje dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu.

Przekazane nam dane będziemy przetwarzać w celu prowadzenia Konta Klienta.

Osoba posiadająca Konto Klienta może w każdym czasie uzupełnić swoje dane lub je poprawić. W przypadku chęci usunięcia Konta Klienta prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: contact@mrmrssleep.pl lub listownie Paulina Rek-Gromulska, Kazikowskiego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Dane z Konta Klienta będziemy przetwarzać do czasu istnienia tego Konta.

 

Newsletter:

 

Korzystając z opcji Newsletter przekazaniu nam podlega adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

Adres e-mail będzie przetwarzany tak długo jak będzie działała usługa Newsletter. W każdym czasie przysługuje Państwu możliwość zrezygnowania z usługi, w tym celu należy w otrzymanej wiadomości wybrać opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub skontaktować się z Administratorem mailowo lub listownie na adresy podane na stronie Sklepu internetowego.

 

Kontakt:

 

Kontaktując się z nami przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualne przygotowanie oferty lub rozpatrzenie reklamacji lub wniosku.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy. W takim wypadku zostaną zastosowane dłuższe terminy przetwarzania danych osobowych, które to zostały ujęte w sekcji: ZAMÓWIENIA

 

Odwiedziny naszej strony internetowej

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje (jak również zbiera) informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jeżeli nie skontaktowali się Państwo z nami, a jedynie przeglądają zasoby naszej strony internetowej, to nie uzyskujemy dostępu do Państwa danych osobowych.

Wejście na naszą stronę internetową i późniejsze poruszanie się po niej wiąże się z przesyłaniem przez urządzenie, z którego Państwo korzystacie zapytań do serwera na którym przechowywana jest nasza strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której została otwarta nasza strona internetowa.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem strony internetowej. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer.

Dane osób odwiedzających naszą stronę internetową nie pozwalają na identyfikację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji: COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

 

Państwa dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy odbiorca tych danych wykazał, że w odpowiedni sposób zabezpiecza przekazywane dane. Dotyczy to korzystania przez nas z usługi Google Analytics i Google DoubleClick – Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Firma Google przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

W stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę (wyrażoną poprzez zainicjowanie kontaktu) na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw otrzymają Państwo od naszej firmy potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na nasz uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych zalecamy wcześniejsze zwrócenie się z żądaniem do naszej firmy.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji: ZABEZPIECZENIA

 

Cookies i inne technologie śledzące

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzące, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Technologie te zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Państwa urządzeniu – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa urządzeniem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin naszej strony internetowej korzystamy z usługi firmy Google LLC w postaci Google Analytics.

Z uwagi na fakt, że firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych może dojść do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Firma Google LLC przystąpiła do Privacy Shield wobec czego zobowiązała się należycie zabezpieczać dane będące w ich posiadaniu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google LCC znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Od firmy Google korzystamy także z narzędzi do remarketingu w postaci usługi DoubleClick. Informacje zbierane w ramach tej usługi są anonimowe, co oznacza że nie posiadamy informacji łączących konkretną osobę z jej działaniami w obrębie naszej strony internetowej.

Korzystamy także z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. W oparciu o to możemy kierować do Państwa reklamy w tym serwisie. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, co oznacza że nie posiadamy
informacji łączących konkretną osobę z jej działaniami w obrębie naszej strony internetowej.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych w ramach Pixela znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook, dostępnej pod adresem internetowym:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informujemy, że z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Państwa dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Możecie Państwo usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Więcej o plikach cookies przeczytają Państwo m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek oraz innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook i Instagram.

Polega to na bezpośrednim nawiązywaniu połączenia z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców) poprzez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystacie. Poprzez taką integrację serwisy społecznościowe mogą otrzymać informacje, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę internetową. Wskazana informacja mogąca zawierać Państwa adres IP jest wysyłana do serwera usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli w trakcie przeglądania naszej strony są Państwo zalogowani do któregoś z serwisów społecznościowych, którego wtyczki znajdują się na naszej stronie, to dany usługodawca ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania danej wizyty do profilem w serwisie społecznościowym, na którym są Państwo zalogowani.

Aby nie łączyć wizyt na naszej stronie z informacjami przekazywanymi serwisom społecznościowym należy wylogować się z tych serwisów przed wejściem na naszą stronę. Istnieje także możliwość zablokowania ww. wtyczek poprzez zastosowanie w ramach przeglądarki odpowiedniego rozszerzenia dotyczącego blokowania skryptów.

 

Zabezpieczenia

 

Nasza strona internetowa, skrzynka poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia z których korzystamy prowadząc naszą firmę zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwa zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

Kontakt

 

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszone są o kontakt mailowy z Administratorem danych: contact@mrmrssleep.pl lub listownie: Paulina Rek-Gromulska, Kazikowskiego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki.